FORVALTNINGSDATABASEN

Oftedal, Erik, Bothetim, Ingunn (1998):

Forsvarsdepartementets iverksettingsbrev til forsvarets militære organisasjon for 1998

Oslo: Statskonsult. Notat 1998:02

Publikasjonstype:

Notat

Omtale:

http://www.statskonsult.no/publik/notater/1998/n1998-02.htm

Antall sider:

28

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2106

Disse opplysningene er sist endret:

7/9 2007

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den konstituerande styringa:

Studieoppdrag:

Studietype:

Type effekt:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Det fokuseres på Forsvarsdepartementets tildelingsbrev til forsvarets militære organisasjon. Styringen gjennom iverksettingsbrevet ses også i forhold til andre styringsrelasjoner mellom de to. Det foreslås konkrete forbedringer for utforming av iverksettingsbrevet.