FORVALTNINGSDATABASEN

Arnesen, Trude (2001):

Motmelding 2 til høringsnotat fra Sosial- og helsedepartementet om "Statlig overtakelse av spesialisthelsetjenesten og forslag til lov om helseforetak m.m." og Ot. prp. nr 66(2000-2001) "Om lov om helseforetak m.m."

Publikasjonstype:

Rapport

Antall sider:

60

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

2135

Disse opplysningene er sist endret:

10/1 2006

Horisontal dimensjon: