FORVALTNINGSDATABASEN

Berg, Erlend og Jørn Rattsø. (2005):

Evaluering av kommuneoverføringer som regionalpolitisk virkemiddel: utredning for Kommunal- og regionaldepartementet.

Trondheim: Senter for økonomisk forskning. SØF-Rapport 02/05.

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

http://www.sof.ntnu.no/SOF02_05.pdf

Antall sider:

52

ISBN-nummer:

82-8150-003-4 (h.)

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

2158

Disse opplysningene er sist endret:

31/5 2007

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: