FORVALTNINGSDATABASEN

Ludvigsen, Kari (1988):

"Barna ingen ville ha". En studie av vergerådsvirksomhetens etablering og utvikling 1880-1939.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=2334&kategori=438

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

216

Disse opplysningene er sist endret:

1/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: