FORVALTNINGSDATABASEN

Sundby, Inger Johanne, Ibenholt, Tone, Lassen, Vivi (2003):

Styring med styrer. Vurdering av styrene for virksomheter under Utdannings- og forskningsdepartementet

Oslo, Statskonsult. Rapport 2003:18

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://www.statskonsult.no/publik/rapporter/2003/2003-18.htm

Antall sider:

60

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2210

Disse opplysningene er sist endret:

3/9 2007

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den konstituerande styringa:

Verkemiddel i den operative styringa av ststlege verksemder:

Studieoppdrag:

Studietype:

Type effekt:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Utredningen gir et grunnlag for å avgjøre når det er hensiktsmessig å bruke styre og for å utvikle prinsipper for styring av virksomheter med styre og for ulike styrers ansvar, rolle, sammensetning og funksjonsmåte.