FORVALTNINGSDATABASEN

Trondal, Jarle (1999):

Europeisering av sentraladministrative organer. Om tilknytningsformer til EU og departementale koordineringsformer

Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift (15): 40-74

Publikasjonstype:

Tidsskriftsartikkel

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

2229

Disse opplysningene er sist endret:

27/2 2006

Horisontal dimensjon: