FORVALTNINGSDATABASEN

Kolsrud, Ole (2004):

En splintret stat. Regjeringskontorene 1940-1945

Oslo: Universitetsforlaget

Publikasjonstype:

Bok

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

2231

Disse opplysningene er sist endret:

27/2 2006

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: