FORVALTNINGSDATABASEN

Hetland, Hans-Petter (2005):

The Norwegian Approach to Peace

Oslo: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Fulltekst:

http://www.duo.uio.no/publ/statsvitenskap/2005/24943/24943.pdf

Omtale:

http://wo.uio.no/as/WebObjects/theses.woa/wa/these?WORKID=24943

Antall sider:

121

Publiseringsspråk:

Engelsk

NSD-referanse:

2245

Disse opplysningene er sist endret:

13/4 2007

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: