FORVALTNINGSDATABASEN

Holmen Waldahl, Ragnhild (2005):

Statlig idrettspolitikk - en studie av politikkdannelse på idrettsfeltet

Oslo: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://wo.uio.no/as/WebObjects/theses.woa/wa/these?WORKID=24037

Antall sider:

138

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

2246

Disse opplysningene er sist endret:

13/4 2007

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: