FORVALTNINGSDATABASEN

Bøgh, Peter Chr. [et.al]. (2006):

Utviklingstrekk i forvaltningspolitikken og forvaltningen fra ca. 1990

Oslo: Statskonsult. Rapport 2006:10.

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://www.statskonsult.no/publik/rapporter/2006/2006-10.htm

Antall sider:

110

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

2259

Disse opplysningene er sist endret:

26/4 2007

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: