FORVALTNINGSDATABASEN

Vik, Gudrun, Haarstad, Mette, Bøgh, Peter (2006):

Evaluering av Høgskolen i Telemark

Oslo: Statskonsult. Rapport 2006:9.

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://www.statskonsult.no/publik/rapporter/2006/2006-09.htm

Antall sider:

72

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2260

Disse opplysningene er sist endret:

24/8 2007

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den konstituerande styringa:

Verkemiddel i den operative styringa av ststlege verksemder:

Studieoppdrag:

Studietype:

Type effekt:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Statskonsult har evaluert omorganiseringer ved Høgskolen i Telemark (HiT) på delområdene organisering, styring, ledelse og vurdert administrasjonsordningens organisering og dimensjonering.