FORVALTNINGSDATABASEN

Franklin, Aimee L. (2000):

An Examination of Bureaucratic Reactions to Institutional Controls.

Public Performance and Management Review 24, no.1 (2000): 8-21.

Publikasjonstype:

Tidsskriftsartikkel

Omtale:

http://www.jstor.org/view/15309576/ap060001/06a00050/0

Antall sider:

14

Publiseringsspråk:

Engelsk

Land publikasjonen kommer fra:

USA

NSD-referanse:

2290

Disse opplysningene er sist endret:

9/7 2007

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den operative styringa av ststlege verksemder:

Studieoppdrag:

Studietype:

Type effekt:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Government reform efforts requiring standardized strategic planning and performance measurement are types of institutional controls designed to increase management competence. This article examines the reaction of agency executives and strategic planners in Arizona and Texas to these controls. Findings reveal that agency reactions range from compliance to commitment. Findings from these states suggest a variety of factors that either contribute to or inhibit commitment in current and future reform efforts.

Virksomheter, vertikal og horisontal dimensjon for utenlandske studier:

Offentlig forvaltning knytta til generell adminstrasjon, utdanning, offentlig sikkerhet, tilsyn og regulering i Texas og Arizona.