FORVALTNINGSDATABASEN

Aars, Jacob (1992):

Kontraksjonsorganisering som politisk virkemiddel. Den militære sakkyndighetens innordning i Forsvarsdepartementet 1884-1905.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Rapport 1992 Nr.13A; Militærprosjektets skriftserie nr.7.

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=2244&kategori=431

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

230

Disse opplysningene er sist endret:

2/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: