FORVALTNINGSDATABASEN

Erichsen, Siren (1993):

Styring og ansvar i forholdet Staten og Statoil. Et case studie av Mongstadsaken.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=2126&kategori=429

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

231

Disse opplysningene er sist endret:

2/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: