FORVALTNINGSDATABASEN

Ramborg, Karl Kristian og Spångberg, Kjerstin (2004):

Fri rettshjelp i offentlige servicekontorer

Oslo, Statskonsult, Notat 2004:04

Publikasjonstype:

Notat

Omtale:

http://www.statskonsult.no/publik/notater/2004/n2004-04.htm

Antall sider:

23

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2310

Disse opplysningene er sist endret:

10/7 2007

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Studieoppdrag:

Studietype:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Oppsummering og evaluering av et forsøk med fri juridisk bistand ved servicekontorene i fem prøvekommuner. Hensikten med forsøket var å prøve ut en ny modell som ett alternativ eller supplement til den tradisjonelle ordningen med fri retthjelp.