FORVALTNINGSDATABASEN

Rødsten, Tormod, Øvrelid, Ragnhild, Aure, Anne og Wærness, Marit Stadler (2003):

Forvaltningsutsyn

Oslo, Statskonsult, Rapport 2003:15

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://www.statskonsult.no/publik/rapporter/2003/2003-15.htm

Antall sider:

110

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2318

Disse opplysningene er sist endret:

10/7 2007

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Studieoppdrag:

Studietype:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Staten - Fakta om struktur, størrelse og endring
<p>
Det gis en samlet og bred fremstilling om tilstand og utvikling i statsforvaltningen. Søkelyset settes på fakta om struktur, størrelse og endring. Hovedtemaene er staten i samfunnsøkonomien, statens organisering og personale i staten og noen aktuelle forvaltningspolitiske temaer i tilknytning til dette.