FORVALTNINGSDATABASEN

Vinje, Torbjørn (2003):

Servicekontorene 2003

Oslo, Statskonsult, Rapport 2003:12

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://www.statskonsult.no/publik/rapporter/2003/2003-12.htm

Antall sider:

65

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2323

Disse opplysningene er sist endret:

11/7 2007

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Studieoppdrag:

Studietype:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Fra skranke til fremtidens service –en kartlegging av kommunale og offentlige servicekontorer

Både nasjonalt og internasjonalt legges det større vekt enn tidligere på å tilby publikum gode og lett tilgjengelige offentlige tjenester. Ett (av flere) middel for å oppnå dette kan være servicekontorer som samler tjenester som er hyppig etterspurt, på ett fysisk sted. I perioden 1992 til 1996 ble det gjennomført forsøk med offentlige servicekontorer i syv kommuner, det vil si kontorer som tilbyr både kommunale og statlige tjenester. De siste årene har etableringen skutt fart, og i løpet av få år vil det være et servicekontor i et flertall av landets kommuner.