FORVALTNINGSDATABASEN

Nebben, Eivor Bremer, Kalleberg, Annemor og Bøgh, Peter (2003):

Faglig frihet eller politisk frigang?

Oslo, Statskonsult, Rapport 2003:10

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://www.statskonsult.no/publik/rapporter/2003/2003-10.htm

Antall sider:

67

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2325

Disse opplysningene er sist endret:

11/7 2007

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Studieoppdrag:

Studietype:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Evalueringen tar opp forholdet mellom Likestillingssenterets oppgaver og organisasjonsform. For det første tar evalueringen for seg hvilke oppgaver senteret har prioritert og hvilken rolle de spiller i det statlige likestillingsarbeidet. For det andre diskuteres hvor velegnet dagens tilknytningsform er for Likestillingssenterets oppgaver.