FORVALTNINGSDATABASEN

Kvalvåg, Marianne Iselin, Bakli, Oddbjørg og Sundby, Inger Johanne (2003):

Tilskudd til barnehager

Oslo, Statskonsult, Rapport 2003:05

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://www.statskonsult.no/publik/rapporter/2003/2003-05.htm

Antall sider:

55

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2330

Disse opplysningene er sist endret:

11/7 2007

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den konstituerande styringa:

Studieoppdrag:

Studietype:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Statens behov for ulike typer kontroll på barnehageområdet vil avhenge av hvilken finansieringsmodell som velges. Statens kontrollbehov vil minske dersom antall føringer for midlene reduseres. Behovet for statlig kontroll vil være lavest dersom midlene legges inn i rammeoverføringene til kommunene.