FORVALTNINGSDATABASEN

Sundby, Inger Johanne, Nordvik, Jørn-Flemming, Gulbrandsen, Bjørn, Hansen, Lisbeth Udland, Christoffersen, Carl-Erik og Assum, Ingri (2003):

Spredt, men samlet?

Oslo, Statskonsult, Rapport 2003:04

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://www.statskonsult.no/publik/rapporter/2003/2003-04.htm

Antall sider:

71

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2331

Disse opplysningene er sist endret:

11/7 2007

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den konstituerande styringa:

Studieoppdrag:

Studietype:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Prinsipiell vurdering av å legge nasjonale oppgaver til regionalt nivå - eksempel det nye Mattilsynet

Å flytte utførelsen av statlige oppgaver til regioner og distrikter, er ett av Regjeringens mål. Mange av de store etatene er under om­stilling og det settes krav til disse at opp­gaver skal delegeres og desentraliseres. For det nye Mattilsynet er det besluttet at ”opera­sjonelle oppgaver skal utføres regionalt under ledelse av sentralleddet”. Rappor­­ten presenterer en prinsipiell vurdering av hva som kan regnes som nasjonale oppgaver, konsekvenser av å legge nasjonale oppgaver regionalt og kriterier for plasseringen.