FORVALTNINGSDATABASEN

Nonseid, John og Dalen, Liv (2003):

Praktisering av offentlighetsloven i sentralforvaltningen

Oslo, Statskonsult, Notat 2003:16

Publikasjonstype:

Notat

Omtale:

http://www.statskonsult.no/publik/notater/2003/n2003-16.htm

Antall sider:

25

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2337

Disse opplysningene er sist endret:

11/7 2007

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Studieoppdrag:

Studietype:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Formålet med undersøkelsen som blir presentert i denne rapporten, er å få grundigere kjennskap til hvordan offentlighetsloven praktiseres i departementene. Opplysningene som ligger til grunn innhentes månedlig for samtlige departementer og Statsministerens kontor. Opplysningene er systematisert og vil danne grunnlag for årlige målinger, slik at det blir mulig å registrere endringer i praksis over tid.