FORVALTNINGSDATABASEN

Barzelay, Michael & Fred Thompson. (2006):

Responsibility Budgeting at the Air Force Materiel Command.

Public Administration Review 66 (1), 127-138.

Publikasjonstype:

Tidsskriftsartikkel

Fulltekst:

http://www.blackwell-synergy.com/doi/pdf/10.1111/j.1540-6210.2006.00561.x

Antall sider:

12

Publiseringsspråk:

Engelsk

Land publikasjonen kommer fra:

USA

NSD-referanse:

2338

Disse opplysningene er sist endret:

30/7 2007

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den konstituerande styringa:

Studieoppdrag:

Studietype:

Type effekt:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

The case study reported here challenges conventional
wisdom about the feasibility of implementing responsibility
budgeting and accounting practices in U.S. government.
A variant of this practice took root and operated
eff ectively in a large federal agency — the Air Force
Materiel Command — during the period of study.
Contrary to conventional wisdom, implementing a
meaningful form of responsibility budgeting and accounting
does not require changes in public management
policies or systemic institutional reform. However, the
evidence shows that instituting practices of responsibility
budgeting and accounting may require considerable
administrative ingenuity in adapting the generic
practice to the situation at hand.

Virksomheter, vertikal og horisontal dimensjon for utenlandske studier:

Air Force Material Command, USA