FORVALTNINGSDATABASEN

Berg, Kathrine og Botheim, Ingunn (2003):

Resultatoppfølging av mellomledere i departementene

Oslo, Statskonsult, Notat 2003:14

Publikasjonstype:

Notat

Omtale:

http://www.statskonsult.no/publik/notater/2003/n2003-14.htm

Antall sider:

28

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2340

Disse opplysningene er sist endret:

11/7 2007

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den konstituerande styringa:

Verkemiddel i den operative styringa av ststlege verksemder:

Studieoppdrag:

Studietype:

Sammendrag:

Notatet er en oppsummering av et utviklingsprosjekt mellom Statskonsult og Finansdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet og Utdannings- og forskningsdepartementet, hvor et opplegg for resultatoppfølging av mellomledere er utprøvd.