FORVALTNINGSDATABASEN

Storrøsten, Marianne N. og Berg, Hans Fredrik (2003):

Effekter av elektronisk saksbehandling i NHD

Oslo, Statskonsult, Notat 2003:13

Publikasjonstype:

Notat

Omtale:

http://www.statskonsult.no/publik/notater/2003/n2003-13.htm

Antall sider:

59

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2342

Disse opplysningene er sist endret:

11/7 2007

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Studieoppdrag:

Studietype:

Type effekt:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Undersøkelse om bruk og effekter av elektronisk saksbehandling i NHD, med anbefalinger for videre arbeid.