FORVALTNINGSDATABASEN

Hana, Olaug Nesheim og Berg, Hans Fredrik (2003):

Datautveksling i offentlig sektor

Oslo, Statskonsult, Notat 2003:11

Publikasjonstype:

Notat

Omtale:

http://www.statskonsult.no/publik/notater/2003/n2003-11.htm

Antall sider:

26

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2344

Disse opplysningene er sist endret:

11/7 2007

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den konstituerande styringa:

Studieoppdrag:

Studietype:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Dette notatet er et innspill til strategi for IKT i offentlig sektor. Notatet inneholder en oppsummering av tidligere utredninger om innrapportering og samordning av data i det offentlige. Virkemidler for samordning drøftes.