FORVALTNINGSDATABASEN

Nebben, Eivor Bremer og Haarstad, Mette (2002):

Inndeling av regional stat

Oslo, Statskonsult, Rapport 2002:18

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://www.statskonsult.no/publik/rapporter/2002/2002-18.htm

Antall sider:

96

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2349

Disse opplysningene er sist endret:

12/7 2007

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Studieoppdrag:

Studietype:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Rapporten gir et detaljert bilde av den organisatoriske inndelingen av regional statsforvaltning. Rapporten tar også for seg hvilke begrunnelser som ligger bak den inndelingen som er valgt, samt vurderinger av hvor hensiktsmessig den er.