FORVALTNINGSDATABASEN

Wise, Charles R. (2006):

Organizing for Homeland Security After Katrina: Is Adaptive Management What’s Missing?

Public Administration Review, Vol. 66, No. 3, (May – Jun., 2006), pp. 302-318.

Publikasjonstype:

Tidsskriftsartikkel

Fulltekst:

http://www.blackwell-synergy.com/action/showPdf?submitPDF=Full+Text+PDF+%28153+KB%29&doi=10.1111%2Fj.1540-6210.2006.00587.x

Antall sider:

17

Publiseringsspråk:

Engelsk

Land publikasjonen kommer fra:

USA

NSD-referanse:

2351

Disse opplysningene er sist endret:

20/8 2007

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den konstituerande styringa:

Studieoppdrag:

Studietype:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

This article analyzes performance and organizational issues revealed by the governmental response to Hurricane Katrina. It reviews and analyzes the organizational changes made in the federal government to address homeland security and presents several proposals for reorganization suggested by policy makers in the aftermath of Katrina. A management approach rooted in adaptive management is presented for use in the ongoing process of organizing for homeland security.

Virksomheter, vertikal og horisontal dimensjon for utenlandske studier:

Departement of Homeland Security