FORVALTNINGSDATABASEN

Bøgh, Peter, Tellnes, Hogne og Søvik, Sidsel (2002):

Lokalisering av statlige arbeidsplasser

Oslo, Statskonsult, Rapport 2002:15

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://www.statskonsult.no/publik/rapporter/2002/2002-15.htm

Antall sider:

34

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2354

Disse opplysningene er sist endret:

12/7 2007

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Studieoppdrag:

Studietype:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Presentasjon av ulike organisatoriske løsninger for hvordan stedsuavhengige oppgaver i departementer, direktorater og annen statsforvaltning kan løses i distriktene