FORVALTNINGSDATABASEN

Vestre, Mari og Strøm, Maria (2002):

Organisering av IT-funksjonen i skatteetaten

Oslo, Statskonsult, Rapport 2002:13

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://www.statskonsult.no/publik/rapporter/2002/2002-13.htm

Antall sider:

62

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2357

Disse opplysningene er sist endret:

12/7 2007

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Studieoppdrag:

Studietype:

Sammendrag:

Utredning av hvordan IT-funksjonen i skatteetaten bør organiseres, herunder arbeidsdelingen mellom de etatsfaglige avdelingene og IT-avdelingen.