FORVALTNINGSDATABASEN

Van de Walle, S.; Van Rosenbroek, S. And Bouckaert, G. (2005):

Strengthening trust in government: what role for government in the 21st century: annex: data on trust in the public sector.

Paper prepared for the meeting of the OECD Governance Committee (Ministerial Level), 27-28 November, Paris, OECD.

Publikasjonstype:

Tidsskriftsartikkel

Antall sider:

30

Publiseringsspråk:

Engelsk

Land publikasjonen kommer fra:

OECD

NSD-referanse:

2358

Disse opplysningene er sist endret:

28/8 2007

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den konstituerande styringa:

Studieoppdrag:

Studietype:

Type effekt:

Sektor (cofog):