FORVALTNINGSDATABASEN

Vemundvik, Sissel og Gudmundsen, Jan Ole (2002):

EØS-arbeidet i norsk forvaltning

Oslo, Statskonsult, Rapport 2002:05

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://www.statskonsult.no/publik/rapporter/2002/2002-05.htm

Antall sider:

48

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2369

Disse opplysningene er sist endret:

12/7 2007

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Studieoppdrag:

Studietype:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

EØS-avtalen har nå virket i åtte år. Hvilken betydning den har hatt for Norge blir drøftet i en stortingsmelding under utarbeidelse i Utenriksdepartementet. Denne rapporten er en del av det underlagsmaterialet som blir brukt i den forbindelse. Rapporten tar opp hvordan avtalen har virket inn på norsk forvaltning. Den belyser i hvilket omfang avtalen berører de ulike sektorene og hvordan de organiserer og gjennomfører det EØS-relaterte arbeidet. Den tar opp hvilke utfordringer EØS-avtalen har medført for forvaltningen, hvordan de er blitt møtt i de åtte årene som er gått og hva som fortsatt kan gjøres for å få bedre resultater. Den gir til slutt konkrete anbefalinger i forhold til dette.