FORVALTNINGSDATABASEN

Kjersheim, Joar (1984):

Årsaker til bruk av leigefirma i verkstadindustrien. Målsetjingar og resultat.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=2402&kategori=443

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

237

Disse opplysningene er sist endret:

28/10 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: