FORVALTNINGSDATABASEN

Botheim, Ingunn og Vik, Gudrun (2002):

Evaluering av Grønn Stat

Oslo, Statskonsult, Rapport 2002:01

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://www.statskonsult.no/publik/rapporter/2002/2002-01.htm

Antall sider:

33

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2374

Disse opplysningene er sist endret:

12/7 2007

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Studieoppdrag:

Studietype:

Sammendrag:

Statskonsult har foretatt en evaluering prøveprosjektet Grønn Stat. Gjennomgangen viser at til tross for at et av målene med prosjektet har vært å dokumentere de miljø- og kostnadsmessige effekter av tiltakene som er gjennomført, har det vært lagt liten vekt på å måle ressursbruk eller dokumentere resultater. Frivillighetsaspektet ved prosjektet har gjort det vanskelig for SFT å kreve rapportering og dokumentasjon på disse områdene. I den videre satsingen på Grønn Stat anbefaler Statskonsult bl.a. at oppfølgingen integreres i den ordinære styringen, at ambisjonene i forhold til resultatrapportering avklares og at incentiver for miljøvennlig drift vurderes.