FORVALTNINGSDATABASEN

Vik, Gudrun, Aanæs, Ellen Hov og Vestre, Mari (2002):

Brukerretting og mekanismer for brukermedvirkning

Oslo, Statskonsult, Notat 2002:09

Publikasjonstype:

Notat

Omtale:

http://www.statskonsult.no/publik/notater/2002/n2002-09.htm

Antall sider:

34

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2376

Disse opplysningene er sist endret:

12/7 2007

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Studieoppdrag:

Studietype:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Notatet er et innspill til oppdragsgiver som bl a har til oppgaver å foreta en vurdering av mer permanente brukermekanismer knyttet til ivaretakelsen av de fremtidige fellestjenestene.