FORVALTNINGSDATABASEN

Rønning, Marit, Antonsen, Asbjørg Harstad og Nebben, Eivor Bremer (2002):

Den norske departementsstrukturen

Oslo, Statskonsult, Notat 2002:05

Publikasjonstype:

Notat

Omtale:

http://www.statskonsult.no/publik/notater/2002/n2002-05.htm

Antall sider:

29

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2379

Disse opplysningene er sist endret:

13/7 2007

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Studieoppdrag:

Studietype:

Sammendrag:

Notatet beskriver enkelte sentrale kjennetegn ved den norske departementsstrukturen, og peker på noen utfordringer som er knyttet til denne strukturen. Hensikten med notatet er å danne et bakteppe for prosjekter i forbindelse med videreutviklingen av departementenes oppgaver, arbeidsformer og organisering.