FORVALTNINGSDATABASEN

Nesheim, Olaug Hana og Berg, Hans Fredrik (2002):

IKT i det offentlige

Oslo, Statskonsult, Notat 2002:04

Publikasjonstype:

Notat

Omtale:

http://www.statskonsult.no/publik/notater/2002/n2002-04.htm

Antall sider:

34

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2380

Disse opplysningene er sist endret:

13/7 2007

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Studieoppdrag:

Studietype:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Notatet gjør rede for en kartlegging av status for bruk av IKT i det offentlige. Det holder status innenfor ulike anvendelsesområder opp mot regjeringens tverrsektorielle mål for modernisering, effektivisering og forenkling i offentlig sektor