FORVALTNINGSDATABASEN

Hansen, Tore Vegard og Gulbrandsen, Bjørn (2001):

Balansert målstyring i offentlig sektor

Oslo, Statskonsult, Rapport 2001:23

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://www.statskonsult.no/publik/rapporter/2001/2001-23.htm

Antall sider:

36

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2385

Disse opplysningene er sist endret:

13/7 2007

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den operative styringa av ststlege verksemder:

Studieoppdrag:

Studietype:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Statskonsult viser i rapporten at det er behov for strategisk styring som systematisk møter nye krav og muligheter forvaltningen står overfor. Virksomhetsutviklingen bør tilpasses både et strategisk grunnlag på sektornivå, og ut fra situasjonsbetingede forhold i den enkelte virksomhet.Balansert målstyring gir muligheter for å håndtere flere av utfordringene dagens mål- og resultatstyring sliter med. Offentlige virksomheter som opplever et behov for større langsiktighet i styringen, bedre analyser som belyser sammenhengen mellom ressursbruk og resultater, eller klarere incitamenter som fremmer resultatoppnåelse, bør vurdere å ta i bruk balansert målstyring.