FORVALTNINGSDATABASEN

Næs, Ingebjørg, Botheim, Ingunn og Petersen, Audun Bredrup (2001):

EFQM-modellen - passer den for offentlig sektor?

Oslo, Statskonsult, Rapport 2001:22

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://www.statskonsult.no/publik/rapporter/2001/2001-22.htm

Antall sider:

36

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2386

Disse opplysningene er sist endret:

13/7 2007

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Studieoppdrag:

Studietype:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Statskonsult redegjør for EFQM-modellen (Business Excellence Model). Denne kvalitetsmodellen er lite utbredt i offentlig sektor i Norge, mens den brukes mye i Storbritannia og Danmark. Statskonsult har intervjuet et utvalg offentlige virksomheter som benytter modellen, og beskriver hvordan modellen brukes til ulike formål. I rapporten drøftes hvor anvendbar EFQM-modellen er for offentlige virksomheter, og vi gir noen råd om hva sentrale myndigheter og den enkelte virksomhet bør gjøre hvis modellen skal tas i bruk.