FORVALTNINGSDATABASEN

Aasmundstad, Per Kristian, Øvrelid, Ragnhild og Ibenholt, Tone (2001):

Virkemiddelbruk og sektorstyring

Oslo, Statskonsult, Rapport 2001:19

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://www.statskonsult.no/publik/rapporter/2001/2001-19.htm

Antall sider:

63

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2389

Disse opplysningene er sist endret:

13/7 2007

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den konstituerande styringa:

Studieoppdrag:

Studietype:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

I rapporten kartlegges og vurderes statlig virkemiddelbruk på liberaliserte sektorer. Virkemiddelbruken vurderes i forhold til politiske målsettinger på sektorene. Statskonsults vurdering er at politiske målsettinger i liten grad endres som følge av liberaliseringen, at det skjer en vesentlig endring i virkemiddelbruken, og at virkemidlene som tas i bruk, er egnet for å nå de politiske målsettingene. Det er varierende i hvilken grad konkurransepolitiske mål har fått gjennomslag på sektorene.