FORVALTNINGSDATABASEN

Carlsen, Tom-Espen (2001):

Norsk deltakelse i og forvaltning av EU-programmer

Oslo, Statskonsult, Rapport 2001:13

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://www.statskonsult.no/publik/rapporter/2001/2001-13.htm

Kommentar:

Tilgjengelig både på bokmål og nynorsk

Antall sider:

176

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge og EU/EØS

NSD-referanse:

2392

Disse opplysningene er sist endret:

16/7 2007

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Studieoppdrag:

Studietype:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Rapporten beskriver alle EU-programmer Norge deltar i og de muligheter som deltakelsen i programmene gir for norske aktører. Det gis også en kortfattet beskrivelse av hvordan det norske oppfølgingsapparatet er organisert