FORVALTNINGSDATABASEN

Johannessen, Marit og Øvrelid, Ragnhild (2001):

Kriminalitetsforebyggende arbeid

Oslo, Statskonsult, Rapport 2001:12

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://www.statskonsult.no/publik/rapporter/2001/2001-12.htm

Antall sider:

43

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2393

Disse opplysningene er sist endret:

16/7 2007

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den konstituerande styringa:

Studieoppdrag:

Studietype:

Sammendrag:

En vurdering av Det kriminalitetsforebyggende råds virksomhet og av en ny forebyggende enhet i Justisdepartementet

Statskonsult har vurdert virksomheten til Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD) samt gitt en vurdering av Justisdepartementets (JD) forslag til etableringen av en ny forebyggende enhet internt i JD, enten som et tillegg til KRÅD eller ved at den nye enheten overtar KRÅDs oppgaver. Statskonsult mener en ny enhet vil gi et grunnlag for å samordne JDs kriminalitetsforebyggende tiltak, men denne enheten vil ha en annen rolle og oppgaver enn hva KRÅD har. KRÅD representerer stor bredde og uavhengighet og kan arbeide mot både lokalt og sentralt plan. Det er imidlertid manglende samsvar mellom de forventninger som kommer til uttrykk i KRÅDs mandat og de virkemidler KRÅD disponerer.