FORVALTNINGSDATABASEN

Sogge, Sverre og Hansen, Freddy (2001):

Regionalisering

Oslo, Statskonsult, Rapport 2001:04

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://www.statskonsult.no/publik/rapporter/2001/2001-04.htm

Kommentar:

Tilgjengelig både på bokmål og nynorsk

Antall sider:

40

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2397

Disse opplysningene er sist endret:

16/7 2007

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Studieoppdrag:

Studietype:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Rapporten diskuterer regionaliseringsbegrepet slik dette er brukt i europeisk og norsk debatt. Basert på en større studie i EIPA gis en oversikt over det regionale forvaltningsnivåets oppgaver innenfor tjenesteproduksjon og regional utvikling i fem europeiske land. Modeller for regional utvikling i Sverige og Frankrike blir trukket særlig fram.