FORVALTNINGSDATABASEN

Wærness, Marit Stadler, Vik, Gudrun, Thoresen, Kari og Hansen, Freddy (2001):

Årsrapporter til departementene

Oslo, Statskonsult, Notat 2001:07

Publikasjonstype:

Notat

Omtale:

http://www.statskonsult.no/publik/notater/2001/n2001-07.htm

Antall sider:

29

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2401

Disse opplysningene er sist endret:

16/7 2007

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den operative styringa av ststlege verksemder:

Studieoppdrag:

Studietype:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Notatet handler om statlige virksomheters årsrapporter til departementene. Formålet er å gi et bilde av årsrapportene per i dag og bidra til økt kunnskap om hvordan rapportene kan utvikles til gode hjelpemidler i etatsstyringen. Årsrapportene varierer med hensyn til innhold og utformning, og det er uklart hvilket informasjonsbehov de svarer til. Resultatinformasjonen er varierende og ujevn, og generelt sett preges årsrapportene av lite vurderinger og analyse. For å utvikle årsrapportene som styringsdokumenter, kreves et arbeid både i departementene som bestillere og i virksomhetene som produsenter av informasjonen.