FORVALTNINGSDATABASEN

Vestre, Mari (2000):

IT-kontoret i Oslo politidistrikt

Oslo, Statskonsult, Rapport 2000:12

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://www.statskonsult.no/publik/rapporter/2000/2000-12.htm

Antall sider:

41

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2407

Disse opplysningene er sist endret:

17/7 2007

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Studieoppdrag:

Studietype:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

I rapporten gjøres en vurdering av ledelsen av IT-kontoret, prioriteringer i forhold til strategi- og handlingsplaner, ressursbruk, bemanning og kompetansekrav, samt lønnsomheten av "outsourcing" av drift/brukerstøtte