FORVALTNINGSDATABASEN

Aasmundstad, Per Kristian og Rødsten, Tormod (2000):

Resultatrapportering fra kommunene

Oslo, Statskonsult, Rapport 2000:04

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://www.statskonsult.no/publik/rapporter/2000/2000-04.htm

Antall sider:

45

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2413

Disse opplysningene er sist endret:

17/7 2007

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den operative styringa av ststlege verksemder:

Studieoppdrag:

Studietype:

Sammendrag:

Statskonsult har kartlagt resultatrapportering fra kommunene til staten innenfor områdene helse og utdanning. Kommunenes resultat-rapportering er relativt omfattende og i stor grad konsentrert om kvantitative data. Rapporteringen må ses i sammenheng med andre styringsvirkemidler og informasjons-kanaler i forholdet mellom kommuner og staten.