FORVALTNINGSDATABASEN

Strøm, Maria og Kringen, Jacob (2000):

Statlig tilsyn

Oslo, Statskonsult, Notat 2000:08

Publikasjonstype:

Notat

Omtale:

http://www.statskonsult.no/publik/notater/2000/n2000-08.htm

Antall sider:

24

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2415

Disse opplysningene er sist endret:

19/7 2007

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den konstituerande styringa:

Studieoppdrag:

Studietype:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Statskonsult har i dette notatet vurdert problemstillinger knyttet til organisering av statlig tilsyn. Notatet er skrevet på oppdrag fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet, i forbindelse med regjeringens satsning på fornyelse av offentlig sektor, ”Fornyelsesprogrammet”.