FORVALTNINGSDATABASEN

Kalleberg, Annemor og Thorsvik, Jan (1999):

Kvalitet i forvaltningen i et rettssikkerhetsperspektiv

Oslo, Statskonsult, Rapport 1999:24

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://www.statskonsult.no/publik/rapporter/1999/1999-24.htm

Antall sider:

87

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2420

Disse opplysningene er sist endret:

19/7 2007

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Studieoppdrag:

Studietype:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Denne rapporten handler om rettssikkerhet og kvalitet i forvaltningen. Den setter fokus på hvordan forvaltningen faktisk fungerer i forhold til publikum, og analyserer typiske problemer og forbedringsmuligheter i et rettsikkerhetsperspektiv.