FORVALTNINGSDATABASEN

Næs, Ingebjørg og Oftedal, Erik (1999):

Når pengene følger brukeren

Oslo, Statskonsult, Rapport 1999:22

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://www.statskonsult.no/publik/rapporter/1999/1999-22.htm

Antall sider:

52

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2423

Disse opplysningene er sist endret:

19/7 2007

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Studieoppdrag:

Studietype:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Gjennomgang av fire statlige tilskuddsordninger der pengene følger brukeren, viser at det bare i begrenset grad er grunnlag for konkurranse på pris og kvalitet. Statskonsult peker på tre forhold som kan fremme konkurranse mellom tjenesteleverandører: Tilrettelegging for større tilbud enn etterspørsel, begrensning av regulering og standardisering av tjenester og sikring av tilstrekkelig informasjon og kunnskap om tjenestene.