FORVALTNINGSDATABASEN

Botheim, Ingunn, Johannessen, Marit, Kringen, Jacob og Winje, Ursula (1999):

Styrt selvstyre?

Oslo, Statskonsult, Rapport 1999:21

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://www.statskonsult.no/publik/rapporter/1999/1999-21.htm

Kommentar:

Tilgjengelig både på bokmål og nynorsk

Antall sider:

71

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2424

Disse opplysningene er sist endret:

19/7 2007

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den konstituerande styringa:

Studieoppdrag:

Studietype:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Statskonsult har foretatt en kartlegging av regional stats virkemiddelbruk på helse-, sosial-, utdannings- og miljøvernsektoren. Kartleggingen viser at regionals stats rolle overfor kommunesektoren har dreid fra å være kontrollør til å legge større vekt på veiledning og rådgivning. Etter Statskonsults vurdering kan forholdet mellom regional stat og kommunesektoren best beskrives som ”styrt selvstyre”, dvs en hierarkisk relasjon med svake bindinger. Dette perspektivet innebærer også et skifte av fokus der partnerskap eller oppgavefordeling ikke fremstår som eneste alternativ til sterk statlig styring.