FORVALTNINGSDATABASEN

Birkeli, Lars, Oftedal, Erik og Næs, Ingebjørg (1999):

Erfaringer med mål- og resultatstyring i statsforvaltningen

Oslo, Statskonsult, Rapport 1999:19

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://www.statskonsult.no/publik/rapporter/1999/1999-19.htm

Antall sider:

81

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2427

Disse opplysningene er sist endret:

22/8 2007

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den operative styringa av ststlege verksemder:

Studieoppdrag:

Studietype:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Hensikten med denne rapporten er å oppsummere og sammenstille erfaringer med mål- og resultatstyring i statsforvaltningen og å peke på noen utfordringer som Statskonsult mener er viktige i det videre arbeidet med å utvikle denne måten å styre på